Select Page

Владимир Георгиевски / Vladimir Georgievski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ефтим Клетников / Text: Eftim Kletnikov

 

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Март 1994 / March 1994
.

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)