Select Page

Владимир Георгиевски
Самостојна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

8.04 – 20.04.1977

 

Изложбата е организирана во соработка со Домот на младите „25 Мај“, Скопје

Каталог: PDF mk