Select Page

Владимир Величковски / Vladimir Veličkovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Текстови: Ефтим Клетников, Владимир Величковски /  Texts: Eftim Kletnikov, Vladimir Veličkovski

Галерија на Народен музеј, Струга / Struga
Август 1994 / August 1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)