Select Page

Вито Вуковиќ / Vito Vukovic
Самостојна изложба / Einzelausstellung
Текст: Филип Маурер / Text: Philipp Maurer

Уметничка галерија, Скопје; Завод и Музеј, Охрид / Kunstgalerie, Skopje; Institut und Museum, Ohrid
Август 1992 / August 1992

 

Каталог / Catalog: PDF mk/de