Select Page

Визуелни комуникации 1942 – 1977
Самостојна изложба
Нико П. Този
Текст: Борис Петковски

Музеј на современата уметност, Скопје
09.02 – 28.02.1977

 

Изјави: Драгослав Стојановиќ – Сип, Ванчо Ѓоргиевски, Цветан Грозданов

 

Каталог (68 страници): PDF mk
Каталог (6 страници): PDF mk