Select Page

Визија кон македонскиот пејсаж
Осврт кон изложбата на Теофил Шулајковски во Работничкиот универзитет во Скопје во март 1966 и интервју со авторот
Автор: Благоја Лактински

Објавен во Струдентски збор, Скопје
08.04.1966

 

Текст: PDF mk