Select Page

Видимче Стефанов Пецо
Самостојна изложба

Текст: Родна Менкова

Уметничка галерија – Скопје (Даут пашин амам)
20 октомври 1976

 

Каталог: PDF мк