Select Page

Вечното враќање…
Самостојна изложба
Лилјана Ѓузелова
Текст: Сузана Милевска

Кеј „13 ноември” бр.92, Маџир маало, Скопје
31.03.1997

 

Покана: PDF mk
Каталог: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)