Select Page

Ветер на мирот
Групна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

22.08 – 20.09.2005

 

Учесници:  Мегуми Огава, Кох Огава, Макико Татеиши, Томико Огава, Ацуши Накамура, Риута Кашивамото, Тацуки Уеда, Јуџиро Матсуо, Суето Сасада, Мицуру Куничиде, Таики Урата

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)