Select Page

Венко Цветков / Venko Cvetkov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Маја Крстевска / Text: Maja Krstevska

Национална галерија на Македонија – „Мала станица“, Скопје / National gallery of Macedonia – “Mala Stanica”, Skopje
Декември 2005 / December 2005

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)