Select Page

ТВ прилог: Венко Цветков
ТВ прилог за самостојната изложба на Венко Цветков во Домот на младите „25 Мај”, Скопје

Осврт на Валентина Велевска

РТС
1987

 

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)