Select Page

Васко Ташковски: Слики 1969-1973 / Vasko Taškovski: Paintings 1969-1973
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

18 октомври – 5 ноември 1973 / 18 October – 5 November 1973

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng