Select Page

Васил Василев – 15 години ликовно творештво / Vasil Vasilev – 15 years of artistic creative work
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Вера Даниловиќ / Text: Vera Danilovic

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
30 октомври – 25 ноември 1981 / 30 October – 25 November 1981

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng