Select Page

Васил Алачев / Vasil Alachev
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Текст: Бранислав Пепиќ / Text: Branislav Pepic

 

Уметничка галерија, Струмица / Art Gallery, Stumica
Април 1998 / April 1998

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)