Select Page

Василије Поповиќ – Цицо, столетие
Јубилејна изложба
Авторки на изложбата: Јелена Лужина, Јасминка Намичева, Ивана Јарчевска
Текстови: Јелена Лужина, Ивана Јарчевска

Ликовна галерија, Прилеп
06.- 20.06.2014

 

Каталог: PDF mk