Select Page

Бранко Конески: Скулптура
Самостојна изложба

Текст: Димо Тодоровски

 

Уметничка галерија, Скопје

14 – 28 септември 1972

 

Каталог: PDF mk