Select Page

Борис Петровски
Самостојна изложба

Музеј на град Скопје, Отворено графичко студио, Скопје
18.10.2001

Текст: Атанас Ботев

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)