Select Page

I the Person
Самостојна изложба

Горан Костовски – Ind.o.g

Текст: Атанас Ботев

 

Музеј на град Скопје – Отворено графичко студио
Отворање: 29 јуни 2012, 20:00 ч.

 

Покана: JPG mk