Select Page

Богоја Анѓелкоски
Самостојна изложба
Текстови: Зоран Јаневски, Небојша Вилиќ

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
21.01.1988 – 08.02.1988

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)