Select Page

Благоја Дрнков / Blagoja Drnkov

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Димитар Кондовски / Text: Dimitar Kondovski

 

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

Мај 1974 / May 1974

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

 

 

>>> Линк до написот на Н. М.