Select Page

Бернар Бифе
Изложба на дела од збирките на МСУ – Скопје

Текст: Захаринка Алексоска Бачева

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Март – април 1994

 

 

Каталог: PDF mk