Select Page

Берлин, 9 мај 2001
Самостојна изложба

Јован Балов

Текст: Небојша Вилиќ

 

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
05.07.2001

 

Каталог: PDF mk