Select Page

Белото здание на Кале

Реч на Блаже Конески на отворањето на зградата на Музејот на современата уметност во Скопје

Објавена во Вечер, Скопје
25.11.1970

 

Текст: PDF mk