Select Page

Ацо Филиповски: Изложба на линорези и цртежи

Самостојна изложба

Текст: Ванчо Ѓорѓиевски

 

Центар за култура и информации, Скопје (13 – 20 октомври 1975);

Галерија за современа југословенска графика „Моша Пијаде“, Битола (23 октомври – 1 ноември 1975)

 

Каталог: PDF мк