Select Page

Афирмација на нашето сликарство
Интервју со Рашко Муратовски

Автор: П.Т.

Објавено во Народна просвета, Скопје
13.05.1966

 

Интервју: PDF mk