Select Page

Атанас Атанасоски / Atanas Atanasoski

Публикација / Publication

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Сорос Центар за современи уметности, Скопје / Soros Center for Contemporary Arts, Skopje

1995

 

Публикација / Publication: PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)