Select Page

Апстракцијата во уметноста: Кому му е потребен „шпанскиот“ енформел?
Коментар (по повод изложбата „Енформел во современото шпанско сликарство“, МСУ Скопје, мај – јуни 1983)
Автор: Владимир Георгиевски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
04.06.1983

 

Коментар: PDF mk

 

>>> Линк до писмото  од  Стручниот колектив на МСУ

>>> Линк до коментарот од рубриката Културен живот на Нова Македонија

>>> Линк до изложбата