Select Page

Ангажирани пораки
Критички осврт (кон изложбата на групата „Јуни“, МСУ-Скопје, септември – октомври 1982)
Автор: Ладислав Баришиќ

Објавен во Екран, Скопје
01.10.1982

 

Осврт: PDF mk