Select Page

Аналогни асоцијации / Аналогични асоциации
Изложба

Мирјана Крстева Массетти, Христина Георгиева и Теодора Петева

КИЦ на РМ, Софија / КИЦ на РМ, София
2013

 

Каталог: PDF mk/bg