Select Page

Аленка Сотлер
Самостојна изложба

Текст: Лев Менаше

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
Април – мај 1986

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)