Select Page

Александар Јанкуловски
Самостојна изложба
Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје
4 – 16 октомври 1983

 

Каталог: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>> Линк до интервјуто на В. Саздова