Select Page

Александар Ристески
Самостојна изложба

Текст: Коста Мартиновски

Уметничка галерија, Скопје
Април 1997

 

 

 

Каталог: PDF мк