Select Page

Zero Shakti

Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Музеј на Македонија, Скопје

07.09.1990

 

 

Учесници: Миодраг Десовски, Златко Трајковски, Перица Георгиев, Игор Тошевски, Беди Ибрахим, Татјана Миљовска, Александар Станкоски

Каталог: PDF mk