Select Page

XXVI Традиционална изложба на сликари – аматери од СР Македонија

Групна изложба

Центар за култура и информаци, Скопје

3 – 16 април 1986

 

Учесници: Ал Аббаси Вера, Ал Аббаси Самир, Ангелковска Пеова Олга, Анев Ангел, Апостолски Будимир, Белчевски Благоја, Блажевски Тоде, Богоевски Ристо, Божиновски Никола, Божурски Гоце, Босилковски Стево, Влчевски Илија, Волчевска Нада, Гавриловски Гаврил, Георгиевска Оливија, Давчев Петар, Деспотоски Александар, Дишлески Благоја, Ѓорѓиевски Драги, Јаневски Зоран, Јанковски Благоја, Јанкуловска Дуца, Каровски Живко, Катиновска Алтана, Кафеџиски Гаврил, Киријас Македонка, Кузмановска Кристина, Лазов Димитар, Мадиќ Олга, Марковски Михаило, Матијашевиќ Весна, Митевска Лилјана, Михајловски Војо, Ников Трајко, Паунчев Иван, Петров Ангел, Петровска Мира, Попов Александар, Ризевски Марјан, Ристевски Томе, Сантовски Јован, Сара Љубен, Серафимов Љупчо, Станојковиќ Миодраг, Стефановиќ Љубиша, Стефановски Пеце, Стоилова Десанка, Стојанов Стоил, Стојаноски Стојан, Трајковски Митре, Транчевски Перо, Чингаров Петре, Шијаковиќ Ана

Каталог: PDF mk