Select Page

XXIII Изложба на сликари аматери од СРМ
Групна изложба

 

 

 

Центар за култура и информации, Скопје

17.03 – 30.03.1983

 

Учесници: Миодраг Млаѓовиќ, Љубен Сарагиновски, Ана Шијаковиќ, Санде Каровски, Филковски Петко, Филковски Ристе,Момчило Трајковски, Трајче Купенков, Иван Паунчев, Илија Анастасовски, Крстинка Франгова, Јованка Шестаковиќ, Боривое Петрески, Јован Сантовски, Меџет Факиќ, Македонка Киријас, Зоран Сиљаноски, Стево Босилковски, Јован Милески, Јован Балов, Перо Пешликоски, Георги Панајотов, Жарко Спасовски, Стеван Ачески, Љупчо Серафимов, Никола Танев, Јордан Лефтеров, Сабид Боцку, Сефедин Селими, Небојша Вилиќ, Љупчо Митровски, Петре Чингаров, Ѓотрѓи Атанасов, Златица Жантеска, Димитар Лазов, Анета Георгиевска, Саша Накиќ, Звомко Павличиќ, Илија Влчевски, Тодор Кироски, Фатмира Незири, Горан Димитровски, Војо Михајловски, Стефан Арсовски, Саит Хаим, Слободан Димитриев, Гаврил Кафеџиски, Миодраг Десовски, Цветко тодоровски, Зоран Андонов, Роза Танасковиќ, Мирјана Дуковска, Наталија Христова, Олга Ангелковска, Лазо Витановски, Круме Јовановски, Живко каровски, Томе Ристовски, Љубомир Антоновски, Бранко Саздовски, Љупчо Анговски, Лазо Миев, Оливија Георгиевска, Стоимир Веселинов

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)