Select Page

XXII Републичка изложба на фотографии и дијапозитиви
Групна изложба

Фото сојуз на СР Македонија
Организација: Фото клуб „25“ Скопје

Дом на младите „25 Мај“ Скопје
Ноември – декември 1984

 

 

Учесници со фотографии: Маџит Бајрамов, Драган Гашевски, Душан Доцевски, Марјан Јаневски, Илија Арнаудов, Владо Дамјановски, Ѓорѓи Хаџиев, Ристо Шапкар, Трајче Велев, Тоше Ристов, Михајло Балов, Ристо Доргут, Станојко Ѓошев, Емилијан Илиоски, Раде Луковиќ, Боро Рудиќ, Зоран Здравев, Васил Ангеловски, Јордан Живковски, Зоран Малиновски, Зоран Наумов, Трајче Трајковски, Љошо Фарук, Лазо Ѓоргоновски, Спасе Антевски, Горан Арнаудовски, Петре Димов, Љупчо Илиевски, Жарко Митиќ, Виктор Серафимов, Стефан Сејменов, Владимир Тодоров, Илија Јовев.

Учесници со дијапозитиви: Маџит Бајрамов, Здравко Здравков, Трајче Велев, Димитар Ангеловски, Васил Ангеловски, Јордан Живковски, Сашо Чипов, Зоран Здравев, Спасе Антевски, Петар Димов, Горан Арнаудовски, Љупчо Илиевски, Жарко Митиќ, Александар Кондев, Стефан Сејменов, Виктор Серафимов, Владимир Тодоров.

 

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)