Select Page

XIX Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 мај 1988);
Музеј и завод, Штип (јуни 1988);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1988)

 

Учесници: Биков Драган, Блажевски Трајче, Божиков Димитар, Бранѓолица Влахо, Вујисиќ Лидија, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Јакимовски Зоран, Кондовска Ана, Костов Васил, Крмов Томислав, Крстевски Гроздан, Кузмановски Павле, Мартиноски Крсте, Перчинков Душан, Петровски Моцо Момчило, Пецовски Игор, Светиева Марија, Силјановски Симеон, Ташковски Васко, Темкова Ана, Томиќ Радевска Дијана, Филиповски Ацо, Шемов Симон

Каталог: PDF mk