Select Page

XIV Ликовна колонија „Прохор Пчињски 87“
Групна изложба

Текст: Гоце Јакимовски

Летна галерија во Прибојчиќевата куќа, Врање (4 – 19.09.1987)
Уметничка галерија, Куманово (9 – 25.10.1987)

 

>>> Алачов Васил, Коцалев Марин, Крстевски Гроздан, Кукуњавски Борис

Каталог: PDF mk

Покана [Куманово]: PDF mk