Select Page

XIII Меѓународна ликовна кичевска колонија / XIII International Art Colony – Kicevo
– Ликовна колонија / Art Colony (с. Кнежино / s. Knezino, 07-21.07.2006)
– Куќа на уметноста, с. Кнежино (изложба, 11-22.09.2006) / s. Knezino (exhibition,11-22.09.2006)
– Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје (изложба, септември – октомври 2006) / National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje (exhibition, September – October 2006)

Текст: Соња Абаџиева, Љупчо Маленков / Text: Sonja Abadzieva, Ljupco Malenkov

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en