Select Page

XII Традиционална изложба на фотографија „Куманово 78“
Групна изложба

Организација: Народна техника и ФКК „Козјак“ – Куманово во соработка со СИЗ на културата и Уметничката галерија
Текст: Трајче Трајковски

Куманово
Отворање: 25 мај 1978

 

>>> Алексовски Драги, Бабановски Трајче, Бабовски Владимир, Бабоска Вера, Влаинков Ѓорѓи, Влахов Антиќ Јане, Гашевски Илија, Дамјановски Владо, Димевски Димитрија, Димовски Душко, Додевски Страшко, Здравков Здравко, Ивановски Бранко, Илијази Илијаз, Којчевски Љубиша, Коџабашиски Никола, Коштанов Антонио, Миленковиќ Александар, Николовски Среќко, Панов Крсте, Пешевски Крунислав, Поповски Ристо, Ристевски Раде, Рудиќ Боро, Станковиќ Слободан, Стојановски Мирко, Цветковски Александар, Џартевски Арсен

Каталог: PDF mk