Select Page

VII Традиционална изложба на ситна пластика
Групна изложба

Организација на изложбата и каталог: Коста Мартиноски

 

Уметничка галерија, Скопје

7 – 21 ноември 1985

 

Учесници: Анѓушев Пано, Арнаудов Симеон, Аџиевски Томе, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Василев Васил, Димановски Максим, Димовски Чауш Ангел, Ѓорѓиев Филип, Ѓорчески Владимирчо, Јакшиќ Бранко, Крстевски Боро, Лафазановски Илија, Митриќески Боро, Николоски Борис, Павлевски Владо, Светиева Анета, Славковски Крсто, Смилков Александар, Трајановски Димитар

Каталог: PDF mk