Select Page

Во тимот е силата ­- Тигрите / The Warsaw Tigers: The Power of a Team
Изложба на архитектонските проекти на Вацлав Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки / Exhibition of Architectural projects by Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki and Wacław Kłyszewski

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art – Skopje
Отворање / Opening: 10.12.2014, 12:00

Во организација на Амбасадата на Република Полска во Скопје како дел од одбележувањето на 50­та годишнина од формирање то на НУ Музеј на современата уметност во Скопје /
Organized by the Embassy of the Republic of Poland in Skopje as part of the celebrations of the 50th anniversary of the NI MoCA-Skopje.

Партнер: Агенција за сериозни интереси (СИА) – Скопје / Partner organization: Serious Interest Agency (SIA) – Skopje

Покана / Invitation: PDF eng

Публикација / Publication: link (issuu)