Select Page

Раѓањето на нацијата / The Birth of a Nation
самостоен  проект – видеопроекции / solo project – video projections
Тања Балаќ / Tanja Balac

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје
Отворање: 3 октомври 2016, 19:30 ч. / Проекција: 20:00 ч.

Куратори на проектот: Алесандра Чианети и Ани Јаел Кван