Select Page

За творбите и идеите

За творбите и идеите
Самостојна изложба
Спартак Паскалевски
Текст: Румјана Златанова

Музеј – Куманово
Октомври 2014

(more…)