Select Page

Кумановски скулптори 2008

Кумановски скулптори 2008
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
1 јули 2008

(more…)