Select Page

Мултипликација и Мултипликација на македонски начин / Multiplication and Multiplication – The Macedonian Way

Мултипликација и Мултипликација на македонски начин / Multiplication and Multiplication – The Macedonian Way

Изложби, работилница, дискусија / Exhibitions, workshop, discussion

Музеј на град Скопје и Отворено графичко студио, Скопје / Museum of the City of Skopje and Open Graphic Art Studio, Skopje

Отворање / Opening: 27.07.2004

(more…)