Select Page

Мултипликација и Мултипликација на македонски начин / Multiplication and Multiplication – The Macedonian Way

Мултипликација и Мултипликација на македонски начин / Multiplication and Multiplication – The Macedonian Way

Изложби, работилница, дискусија / Exhibitions, workshop, discussion

Музеј на град Скопје и Отворено графичко студио, Скопје / Museum of the City of Skopje and Open Graphic Art Studio, Skopje

Отворање / Opening: 27.07.2004

(more…)

Контра-тези и модернистичката предметност / Counter-theses over the Modernistic Objectivity

Контра-тези и модернистичката предметност / Counter-theses over the Modernistic Objectivity
Академски труд / Thesis

Небојша Вилиќ / Nebojsa Vilic

Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје / Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

1993

(more…)