Select Page

Избор ’97 / Selection ’97

Избор ’97 / Selection ’97
Групна изложба / Group exhibition

Организација: АИКА / Organization: AICA

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

 

Уметничка галерија – Струмица / Art Gallery, Stumica
Отворање: 30 октомври 1998 / Opening: 30 October 1998

(more…)