Select Page

Скици 2017

Скици 2017
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
29 септември – 20 октомври 2017

(more…)

Кумановски ликовни уметници 2009

Кумановски ликовни уметници 2009
Групна изложба
Текст: Драгана Спасковска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2009

(more…)

Кумановски ликовни уметници 2007

Кумановски ликовни уметници 2007
Групна изложба
Текст: Катарина Јакимовска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2007

(more…)