Select Page

Трајан Трајковски

Трајан Трајковски
Самостојна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
6 септември 2018

(more…)